บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก The True Honey Co. by Marx Design

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจาก Strangelove Mixer by Marx Design

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจาก Drunken Octopus Coffee by Jeff Engelhardt

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสวยๆจาก Grady’s Cold Brew Kit


via: gradyscoldbrew.com

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจาก Heinz Bloody Mary Cocktail


Designed by Constantin Bolimond

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยๆจาก Dirty Lemon by Zak Normandin

บรรจุภัณฑ์กล่องขนมเก๋ๆจาก 8munkar


Designed by Emelie Johannesson & Oliver Sjöqvist

บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สวยๆจาก Holcim Agrocal by Studio Sonda

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจาก Bbox Wine by Awesome TLV

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจาก Wilder Condiments by AfterAll Studio

Page 1 of 31212345102030...Last »