ขวดนมถั่วเหลืองน่ารักๆ จาก Soy Mamelle นมสดจากเต้า

KIAN บริษัทที่มีควาเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ของประเทศรัสเซีย ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนมถั่วเหลือง Soy Mamelle ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% โดยที่นมถ่ัวเหลืองนี้จะอุดมไปด้วยใยอาหารและแคลเซียม อีกทั้งมันยังปราศจากคอเลสเตอลรอลอีกด้วยซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพ

โดยแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ KIAN นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน ซึ่งส่วนแรกคือบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างคล้ายเต้านมของวัวจะแทนนมถั่วเหลืองที่มีลักษณะคล้ายนมวัว และส่วนที่สองคือสีสันของบรรจุภัณฑ์ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาตินั่นเอง โดยบรรจุภัณฑ์นี้จะทำออกมา 2 ขาดคือ ขนาดสำหรับ 1 คน ซึ่งจะเป็นขวดแก้วและขนาดสำหรับครอบครัวซึ่งจะเป็นขวดที่ทำด้วยยางธรรมชาติ

ดูรูปบรรจุภัณฑ์ ขวดนมถั่วเหลือง Soy Mamelle เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

One Response to “ขวดนมถั่วเหลืองน่ารักๆ จาก Soy Mamelle นมสดจากเต้า”

  1. nicky on April 29th, 2010 2:51 AM

    woww,, i like it

Leave a Reply