Torque Vodka บรรจุภัณฑ์ขวดพันธ์ุแกร่ง ดูโดดเด่นสะดุดตา

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจาก Vodka ซึ่งก็คือ Torque จาก Honest Bros โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างขวดแก้วที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีกับตัวปริงที่ออกแบบมาให้เป็นฝาขวด ซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันแล้วก็จะทำให้ดูเป็นโช๊คของรถยนต์ ดูแข่งแกร่ง บึกบืน สมชื่อ Torque จริงๆ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวด Torque Vodka กับ VDO Concept

Comments

Leave a Reply