ประวัติบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว (History of Glass)

บรรจุภัณฑ์ นั้นมีประวัติมายาวนาน โดยในอดีตสมัยยุคดึกดำบรรพ์ คนนั้นก็เริ่มคิดค้นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น หนังสัตว์, หิน, น้ำเต้า, เศษใบไม้, ไม้, กระบอกไม้ เป็นต้น ต่อมา ประมาณในช่วงยุค 5000 ปีก่อนพุทธกาลคนก็ได้เริ่มเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเราก็สามารถพบเศษเครื่องปั้นดินเผาที่ผ่านกาลเวลามาจนถึงยุคปัจจุบัน

ประวัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว
ในช่วง 2000 ปีก่อนสมัยพุทธกาลคนก็ได้รู้จักแก้วโดยเริ่มในแถบเมโสโปเตเมียหรือประเทศอียิปต์ในปัจจุบันและต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1500 ชาวโรมันก็ได้คิดค้นวิธีการเป่าแก้วเพื่อใช้ในการทำภาชนะที่ข้างในกลวงซึ่งสามารถที่จะบรรจุอาหารได้

ในปี ค.ศ.1795 ในยุคของจักรพพรรดินโปเลียน ก็ได้เริ่มมีการนำเอาขวดแก้วมาใช้ในการถนอมอาหารโดยการนำเอาจุกมาปิดขวดแล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ซึ่งต่อมาวิธีนี้ก็ได้ถูกนำเอาประยุกต์ใช้ในกับกระป๋องโดยชาวอังกฤษ

ในปี ค.ศ. 1879 ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้คิดค้น ขวดปิดซ้ำของฮัตชินสัน (Resealable Hutchinson Bottle) ซึ่งมีลักษณะเป็นขวดแก้วที่มีลวดโลหะผูกอยู่กับจุกขวดซึ่งทำด้วยเครื่องเคลือบปั้นดินเผาและสามารถปิดขวดได้สนิทจากทางด้านในขวดแก้ว

ในศตวรรษที่ 20 ได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วให้มีความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ทำให้แก้วได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

สามารถดูตัวอย่างประวัติของแก้วจากการ์ตูน ด้านล่างเลยครับ (เป็นภาษาอังกฤษนะครับ)

โปรดติดตามประวัติของบรรจุภัณฑ์กระดาษ เร็วๆนี้ครับ

อ้างอิงจาก
1.หนังสือ บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก รศ.ดร.สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์
2.หนังสือ เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ
3.หนังสือ การบรรจุภัณฑ์ อุษณีย์ จิตตะปาโล / นุตประวีร์ เลิศกาญจนวัติ

Comments

Leave a Reply