ประวัติบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ (History of Paper)

ประวัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ
ปัจจุบันกระดาษได้ถูกนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มากมายหลายประเภท แต่บรรจุภัณฑ์่ที่ได้รับความนิยมจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ ถุงกระดาษ, กล่องกระดาษ, กล่องกระดาษลูกฟูก และกระป๋องกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ
คนจีนได้คิดค้นกระดาษขึ้นครั้งแรกซึ่งขณะนั้นกระดาษไม่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการเขียนบันทึกต่างๆ ต่อมากระดาษก็ได้เข้ามาสู่ทวีปยุโรปและได้มีการเริ่มผลิตครั้งแรกที่ประเทศสเปน จากนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนากระดาษจนกลายมาเป็นถุงกระดาษและได้จดลิขสิทธิครั้งแรกโดยนายอาร์เฮลล์ในปี พ.ศ.2403 จนพัฒนากลายมาเป็นถุงกระดาษแบบหลายชั้นในปีพ.ศ. 2441 ซึ่งมีส่วนเปิด-ปิดแบบลิ้น

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
เชื่อกันว่าคนจีนเป็นผู้คิดค้นและเริ่มทำกล่องกระดาษเพื่อใช้ในการบรรจุใบชา โดยกล่องกระดาษแข็งแบบคงรูปเริ่มมีการใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณปี ค.ศ.1839 เพื่อใช้ในการบรรจุเครื่องประดับ เช่น เพชรพลอย ซึ่งปัจจุบันกล่องกระดาษแข็งก็ได้รับการพัฒนาไปอย่างมากโดยสามารถพัฒนาเพื่อใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆเช่น พลาสติก, โลหะ หรือสามารถเคลือบไขเพื่อให้สามารถทนน้ำได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้กล่องกระดาษได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก
กระดาษลูกฟูก คือกระดาษที่ถูกขึ้นรูปให้มีลักษณะเป็นลอน เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น โดยกระดาษลูกฟูกนั้นได้รับการจดสิทธิบัตรครั้งแรกโดยนายเอดเวิร์ด อี ออลเล็น ประเทษอังกฤษ เพื่อใช้ในการเสริมภายในหมวกให้มีความคงทนแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น ต่อมานายแอลเบิร์ต ดี โจนส์ ชาวอเมริกันก็ได้นำเอากระดาษลูกฟูกมาใช้เป็นวัสดุกันกระแทก เพื่อปกป้องวัสดุที่มีความเปราะบางแตกหักง่ายระหว่างการขนส่ง

ในปี ค.ศ. 1874 ได้มีการนำเอากระดาษลูกฟูกลอนมาประกบด้วยกระดาษเรียบทากาว จนเป็น ลักษณะของกระดาษลูกฟูกในปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. 1903 ก็ได้มีการนำเอากล่องกระดาษลูกฟูกใบแรกของโลก มาใช้ในการบรรจุธัญพืช และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็ได้นำกล่องกระดาษลูกฟูกมาใช้ในการขนส่งอาวุธสงคราม

ปัจจุบันกล่องกระดาษลูกฟูกก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาถูก น้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย สามารถช่วยป้องกันสินค้าที่อยู่ภายใน เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์กระป๋องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษได้รับการพัฒนาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นคู่แข่งของกระป๋องโลหะ ซึ่งปัจจุบันกระป๋องกระดาษนิยมถูกนำมาใช้บรรจุเครื่องเทศต่างๆ, แป้ง, ผลไม้แช่แข็ง, ยาสูบ, เนย, เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น

ดูตัวอย่างวิธีการผลิตกระดาษ จากการ์ตูน ด้านล่างครับ

โปรดติดตามประวัติของบรรจุภัณฑ์พลาสติก เร็วๆนี้ครับ
หรือย้อนกลับไปดูประวัติบรรจุภัณฑ์แก้ว

อ้างอิงจาก
1.หนังสือ บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก รศ.ดร.สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์
2.หนังสือ เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ
3.หนังสือ การบรรจุภัณฑ์ อุษณีย์ จิตตะปาโล / นุตประวีร์ เลิศกาญจนวัติ

Comments

Leave a Reply