บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆน่ารักๆ จาก ร้านขนม Marypat Pastry Shop

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆของร้านขนม Marypat Pastry Shop จากการออกแบบของ Wallnut Studio

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษของร้านขนม Marypat Pastry Shop เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

One Response to “บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆน่ารักๆ จาก ร้านขนม Marypat Pastry Shop”

  1. pinpakar on May 31st, 2010 7:28 AM

    Good idea

Leave a Reply