บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแสนเรียบง่าย จาก Not So Happy Birds

ผลงาน “Not So Happy Birds” ของ Parra จาก Toykyo กับบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแสนเรียบง่าย

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ จาก Not So Happy Birds เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply