ขวดพลาสติก Coca-Cola’s Plant Bottle™ จากโค้กได้เหรียญทอง DuPont

CoCa-Cola หรือ โค้ก ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดบรรจุภัณฑ์ในงาน DuPont Awards ครั้งที่ 22 จากผลงาน Coca-Cola’s PlantBottle™ ซึ่งมีบริษัทที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 160 บริษัททั่วโลก โดยตัวบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกของโค้กที่ได้รับรางวัลนั้นจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่มาจากพืชมากว่า 30% ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100% และด้วยนวัตกรรมดังกล่าวช่วยให้โค้กสามารถลดการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากเลยทีเดียว โดยตัวบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกใหม่ของโค้กนี้เริ่มใช้ในประเทศเดนมาร์กในปี 2009 และไจะขยายไปยัง สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, บราซิล และนอร์เวย์ ต่อไป (อ้างอิงจาก popsop.com)

Comments

Leave a Reply