บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษหลอดไฟ Halogen จาก General Electric

นี่เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ หลอดไฟ Halogen ของ General Electric โดยที่บรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ทำมาจากวัสดุกระดาษรีไซเคิล นอกจากนี้ที่ฉลากยังถูกจัดเรียงอย่างดีเพื่อลดปริมาณการใช้หมึกพิมพ์อีกด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษหลอดไฟ Halogen ด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply