บรรจุภัณฑ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในยุค 60 กับ กาแฟ Rio Coffee

Rio Coffee ได้ผลิตกาแฟมาตั้งแต่ปี 1964 ซึ่งมีกาแฟทั้งหมด 14 รส โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตกาแฟเกรด Premium ป้อนสู่ตลาด โดย Voice ผู้ซึ่งออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องให้กับ Rio Coffee มีแนวคิดที่จะรักษากลิ่นไอของความเป็นกาแฟของยุค 60 ไว้ จึงออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์โดยเน้นการใช้สีสันและลวดลายของยุค 60 เช่น การใช้รูปทรงง่ายๆและการใช้สีที่สื่อถึงกลิ่นไออันหอมกรุ่นของกาแฟที่โพยพุ่งออกมา!!

Comments

Leave a Reply