บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ตัวฉลาก จาก กาแฟ The Unseen Bean

นี่เป็นบรรจุภัณฑ์กาแฟจาก The Unseen Bean ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ตัวฉลากที่มีลวดลายหลากหลายและมีสีสันสวยงาม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการออกแบบฉลากของ The Tenfold Collective

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกของกาแฟ The Unseen Bean เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply