บรรจุภัณฑ์ขวดไวน์ที่โดดเด่นด้วยโลโก้ จาก Backyard Vineyards

มาดูบรรจุภัณฑ์ขวดไวน์ Backyard Vineyards ที่โดดเด่นด้วยโลโก้จากการออกแบบของ Fabien Barral และตัวขวดออกแบบโดย Brandever จากประเทศแคนาดา

Comments

Leave a Reply