บรรจุภัณฑ์อาหาร International Launch จาก KAMOY ประเทศนอร์เวย์

นี่เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาจากประเทศนอร์เวย์ ที่ประกอบไปด้วย Matias Klingsholm, Kristian Allen Larsen, Catherine Sagaute, Ole Fredrik Ekern และ Audun Aas ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ KAMOY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดีไซน์บรรจุภัณฑ์สำหรับการเป็น International Launch โดยที่จะเจาะตลาดในผรั่งเศสเป็นอันดับแรก

โดยผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเลือกที่จะส่งเสริมเป็นอันดับแรก คือ ปลาแซลมอน ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์นั่นเอง โดยพวกเขาตัดสินใจที่จะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์จากปลาแซลมอนที่เรียกว่า “Gravlaks” นอกจากบรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่มีปลาขนาดชิ้นหั่นปกติแล้ว พวกเขายังออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับปลาที่มีชิ้นเล็กพร้อมรับประทานอีกด้วย

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ จาก KAMOY เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply