บรรจุภัณฑ์เบียร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือพิมพ์ ของ Tuatara Brewery

Anton Hart จาก Hart Design ได้ถูกว่าจ้างให้ออกแบบฉลากและกล่องของเบียร์ Tuatara Brewery ซึ่งต้วฉลากจะทำคล้ายๆตัวอักษรบนหนังสือพิมพ์

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษของเบียร์ Tuatara Brewery เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply