เบเกอรี่จาก Pure Bake Shop กับบรรจุภัณฑ์เรียบๆดูสะอาดน่ากิน


Pure Bake Shop เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Michael Gump Jr. นักศึกษาจาก Bowling Green State University สาขา Graphic Design โดย Pure Bake Shop เป็นร้านเบเกอรี่ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆ เช่น ถั่วชนิดต่างๆ, แป้ง และส่วนผสมอื่นๆ โดยที่ concept ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ก็คือต้องการสื่อให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของร้านที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ โดยที่ชื่อแบรนด์จะอาศัยตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่หนาและการใช้สีอ่อนๆ เป็นต้น

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกและถุงกระดาษ ของ Pure Bake Shop เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply