Danie De Wet ไวน์ใหม่กับบรรจุภัณฑ์สีสดใสและฉลากที่โดดเด่น

Danie De Wet เป็นไวน์ใหม่ล่าสุดจาก Sounth Africa ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดย Glasmeyer, Jung, Schreiter Kiel GmbH ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ตัวฉลากที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยที่ตัวฉลากนั้นจะประกิบไปด้วยแถบ 4 แถบทำมุมที่แตกต่างกันทำให้ดูเหมือนเคลื่อนไหวได้ประกอบกับโลโก้สีเงินที่ทำให้ดูทันสมัย

Comments

Leave a Reply