ไอศกรีม Sweeter Than Fiction บรรจุภัณฑ์ที่แฝงไว้ด้วยคำคม

Megan Reddish นักศึกษาจาก Syracuse University’s Communications Design Program ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไอศกรีม Sweeter Than Fiction ซึ่งเป็นไอศกรีมระดับ Premium ซึ่งเมื่อกินไอศกรีมหมดก็จะมีคำคมหรือกวีที่ก้นกล่องไอศกรีม

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ไอศกรีม Sweeter Than Fiction เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply