บรรจุภัณฑ์ลายกราฟฟิกสีสันสดใสของอุปกรณ์ Home Care จาก Clean Genuity

ผลิตภัณฑ์ Clean Genuity เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Home Care โดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์โดย Mint จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเน้นการใช้สีสันสดใสที่ดูแล้วสนุกสนานประกอบกับลายกราฟฟิกง่ายๆเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ Home Care จาก Clean Genuity เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply