ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า Tea Tree กับบรรจุภัณฑ์ที่สื่อให้เห็นถึงธรรมชาติ

Burst Ltd จากประเทศอังกฤษ ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า Tea Tree โดยเน้นการใช้สีเขียวที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาตินั่นเอง

Comments

Leave a Reply