ประวัติบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกและโลหะ (History of Plastic and Metal)

ประวัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก
พลาสติกแรกเริ่มถูกคิดค้นโดยนายอเล็กซานเดอร์ พารค์เกอร์ ชาวอังกฤษ ในปีค.ศ.1856 โดยพลาสติกชนิดแรกที่ถูกคิดค้นคือ Thermoplastics

ในปี ค.ศ.1868 นายจอนห์ เวสลีย์ ไฮแอตต์ ชาวสหรัฐอเมริกาโดยพลาสติกที่เขาคิดค้นคือ Celluloid หรือ Cellulose Nitrate จากการนำเอา Pyroxylin จากฝ้ายผสมกับกรดไนตริก มาผสมกับการบูร ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นลูกบิลเลียดแทนงาช้าง

ในปี ค.ศ. 1882 บริษัท Eastman ก็ได้นำเอาพลาสติกไปทำฟิลม์ภาพยนต์

ในปี ค.ศ. 1909 นายลีโอ เฮนดริก เบเคอแลนด์ ได้คิดค้นพลาสติก Phenolic หรือ Phenol Formaldehyde ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า หูหม้อ เป็นต้น

ปัจจุบันพลาสติกถูกนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์มากมาย เนื่องมาจาก ราคาถูก มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลายอย่าง สะดวกในการใช้และขนย้าย จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
——————————————————————————————-
ประวัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ
บรรจุภัณฑ์ประเภทเหล็กได้ถูกนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มากมายหลายประเภท แต่บรรจุภัณฑ์่ที่ได้รับความนิยมจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ หลอดบีบโลหะ และ กระป๋องโลหะ

บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดบีบโลหะ
หลอดบีบโลหะถูกคิดค้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1840 โดยผลิตเป็นหลอดบรรจุสี ต่อมาในปี ค.ศ.1892 บริษัทคอลเกตซึ่งเป็นผู้ผลิตยาสีฟันรายใหญ่ ก็ได้นำเอาหลอดบีบมาบรรจุยาสีฟันแต่ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาใช้หลอดพลาสติกแทนเพราะสะดวกในการใช้งานมากกว่า

บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องโลหะ
กระป๋องโลหะได้ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1810 เพื่อใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและในปี ค.ศ.1880 ก็ได้มีการนำเอากระป๋องมาบรรจุสินค้า

ในช่วงปีค.ศ. 1880-1890 นาย จี เอช วิลเลี่ยมส์ ได้คิดค้นกระป๋องโลหะทรงกระบอก ซึ่งเปิดโดยการหมุนที่ฝา ซึ่งฝานี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นใบมีดตัดแผ่รอลูมิเนียมเปลวชั้นในจึงสามารถป้องกันไม่ให้อากาศสัมผัสกับสินคาที่อยู่ภายในได้

ในปีค.ศ. 1934 บริษัทแคนอเมริกาได้คิดค้นกระป๋องเบียร์ขึ้น และต่อมาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ในช่วงยุคทศวรรษที่ 1940 ก็ได้เกิดกระป๋องอัดฉีด ซึ่งสามารถอัดและฉีดละอองของเหลวภสยใน อีกทั้งยังสามารถควบคุมทิศทางและปริมาณการฉีดได้

อ้างอิงจาก
1.หนังสือ บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก รศ.ดร.สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์
2.หนังสือ เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ
3.หนังสือ การบรรจุภัณฑ์ อุษณีย์ จิตตะปาโล / นุตประวีร์ เลิศกาญจนวัติ

ย้อนกลับไปดูประวัติบรรจุภัณฑ์แก้ว
ย้อนกลับไปดูประวัติบรรจุภัณฑ์กระดาษ

Comments

Leave a Reply