ไอเดียบรรจุภัณฑ์กล่องไปรษณีย์ที่ไม่ต้องใช้เทปและกรรไกรอีกต่อไป

นี่เป็นไอเดียการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของไปรษณีย์ของประเทศเกาหลีซึ่งมี Concept ว่า “ไม่ต้องใช้เทปและกรรไกร” ซึ่ง Jaeslk Heo นักออกแบบบรรจุภัณฑ์มีแนวความคิดในการผลิตกล่องให้ใช้กระดาษคุ้มค่าที่สุดโดยการออกแบบให้สามารถฉีกแถบกระดาษบนตัวฝาปิดที่ไม่จำเป็นบางส่วนให้กลายมาเป็นแถบกระดาษแข็งซึ่งแปะด้วยเทปกาวสองหน้าอยู่ภายใน เพื่อที่จะใช้ในการปิดตัวฝากล่อง โดยแถบกระดาษนี้จะช่วยเพิ่มทั้งความสะดวกและเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกล่องโดยไม่ต้องพึ่งกรรไกรและเทปหรือเชือกอีกต่อไป

สามารถดูรูปไอเดียบรรจุภัณฑ์กล่องไปรษณีย์ที่ไม่ต้องใช้เทปและกรรไกรเพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply