Yarmarka Platinum กับไอเดียบรรจุภัณฑ์ที่อาศัยสีสันของสินค้าเสริมแรงดึงดูด

นี่เป็นผลงานของ Kian บริษัทสัญชาติรัสเซียที่เคยออกแบบขวดนมถั่วเหลือง Soy Mamelle ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Yarmarka Platinum ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธัญพืชชนิดต่างๆ โดยที่เป้าหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการขยายช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยจะอาศัยสีสันของเมล็ดธัญพืชนั้นๆและการตัดตัวกระดาษของบรรจุภัณฑ์ให้เป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อให้เกิดความดึงดูดใจในตัวสินค้า

Comments

Leave a Reply