บรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกของกระเป๋าสำหรับเก็บกุญแจจาก Migo Magi

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกของผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บกุญแจ “Migo Magi” โดยจุดประสงค์ของการใช้กระดาษลูกฟูกคือเพื่อให้ดูคลาสสิคและดูเป็น Handmade นอกจากนี้ยังทำให้ลูกค้าสามารถสัมผัสและทดลองตัวสินค้าได้โดยตรงนั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกของกระเป๋าสำหรับเก็บกุญแจจาก Migo Magi เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply