บรรจุภัณฑ์กระป๋องที่โดดเด่นด้วยลายกราฟฟิกสีสัน จาก น้ำผลไม้ Brain Juice

Brain Juice เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะโน้มน้าวให้เด็กวัยรุ่นหันมาบริโภคน้ำผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแทนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ เช่น น้ำอัดลม เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการดึงดูดความสนใจของเหล่าวัยรุ่นก็คือการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์กระป๋องให้ดูมีสีสันสดใสและโดดเด่นนั่นเอง โดยทั้งหมดนี้เป็นการออกแบบของ Daniel Brokstad ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กระป๋องน้ำผลไม้จาก Brain Juice เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply