น้ำดื่ม Boxed Water กับบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นี่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผมภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่ามันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีในบ้านเรามานานแล้วแต่ผมยังไม่เห็นการนำบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ และนี่ก็คือ Boxed Water ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนั่นเอง โดยบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษของ Boxed Water นี้จะช่วยการลดใช้ขวดพลาสติกที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กล่องกระดาษของ Boxed Water ยังมีความพิเศษกว่ากล่องทั่วๆไปคือ 76% ของกล่องได้มาจากการนำกลับมาใช้ใหม่ (Renew) และจากต้นไม้ โดยต้นไม้ที่นำมาใช้ผลิตกล่องก็จะได้รับการรับรองว่ามาจากป่าที่มีการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี และสุดท้ายหากคุณซื้อน้ำจาก Boxed Water แล้ว เงินรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปสมทบเข้ากองทุนปลูกป่าอีกด้วย

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน้ำดื่มจาก Boxed Water เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

One Response to “น้ำดื่ม Boxed Water กับบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

  1. votejung.com on June 8th, 2010 4:47 AM

    น้ำดื่ม Boxed Water กับบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : BUNJUPUN.COM…

    นี่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผมภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่ามันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีใน บ้านเรามานานแล้วแต่ผมยังไม่เห็นการนำบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มาใช้กับผลิตภัณฑ์ ที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ และนี่ก็คือ Boxed Water ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนั่นเอง โดยบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษของ …

Leave a Reply