บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยฝีมือการออกแบบของ Alice Pattullo

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยฝีมือการออกแบบของ Alice Pattullo นักศึกษาจาก Brighton University ประเทศอังกฤษ ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษฝีมือการออกแบบของ Alice Pattullo ครับ…

Comments

Leave a Reply