บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษรูปทรงแปลกตาของสบู่ Brac Fini Sapuni

นี่คือสบู่ Brac Fini Sapuni ซึ่งเป็นสบู่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากประเทศโครเอเชีย โดยสบู่นี้จะเป็นสบู่แบบ Handmade และที่สำคัญการบรรจุลงตัวบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษนั้นก็จะทำด้วยมือเช่นกัน โดยทั้งหมดนี้เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Marin Santic ครับ

สามารรถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากสบู่ Brac Fini Sapuni เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply