บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหารดีไซน์สุดสวยจาก Macbar

บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหารดีไซน์สุดสวยจาก Macbar โดยการออกแบบของ Ran Lerner ซึ่งได้ออกแบบตัวกล่องพลาสติกให้มีความโดดเด่นและแตกต่างด้วยการใช้รูปทรงโค้งเข้ากับอาหารที่อยู่ภายใน ซึ่งตัวกล่องพลาสติกนั่นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหารจาก Macbar เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply