บรรจุภัณฑ์ขวดน้ำพลาสติกสุดสวยซึ่งมีรูปสัตว์ต่างๆเป็นสัญลักษณ์จากน้ำแร่ V+M

บรรจุภัณฑ์ขวดน้ำพลาสติกสุดสวยจากการออกแบบของ Braden Wise ซึ่งครั้งนี้เขาได้ออกแบบขวดน้ำพลาสติกให้กับน้ำแร่ V+M โดยเขาได้ใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ต่างๆแทนน้ำแร่ของ V+M ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่ใส่ลงไป

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำพลาสติกจาก V+M เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply