บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษดีไซน์สวยสุดคลาสสิค จาก กาแฟ TULLY Coffee

นี่เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Miles Cartwright นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษสำหรับ TULLY Coffee โดยมี Concept การออกแบบให้ดูคลาสสิคและโดดเด่นเมื่ออยู่บชั้นขายสินค้า

Comments

One Response to “บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษดีไซน์สวยสุดคลาสสิค จาก กาแฟ TULLY Coffee”

  1. votejung.com on June 8th, 2010 4:39 AM

    บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษดีไซน์สวยสุดคลาสสิค จาก กาแฟ TULLY Coffee : BUNJUPUN.COM…

    นี่เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Miles Cartwright นักศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษสำหรับ TULLY Coffee โดยมี Concept การออกแบบให้ดูคลาสสิคและโดดเด่นเมื่ออยู่บชั้นขายสินค้า…

Leave a Reply