บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษของยาบรรเทาอาการคันจากยุงกัดจาก neoPic

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษของผลิตภัณฑ์ neoPic ซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการคันจากยุงกัด โดยการออกแบบของ Talking ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษของยาบรรเทาอาการคันจากยุงกัดจาก neoPic เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply