บรรจุภัณฑ์กล่องนมดีไซน์สุดสวยแสนเรียบง่ายจาก Dairyland

บรรจุภัณฑ์กล่องนมจาก Dairyland โดยการออกแบบของ Julius Tigno ซึ่งเธอมีแนวคิดในการออกแบบกล่องนมให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเลือกซื้อ โดยการใช้สีสันของตัวฉลากและฝาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรสชาติ นอกจากนี้กล่องนมขนาด 2 ลิตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดจะมีส่วนของหูหิ้วเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถถือได้สะดวรยิ่งขึ้น

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากนม Dairyland เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply