บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยของเครื่องดื่มประเภท Mix Drink จาก Vajo

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภท Mix-Drink จาก Vajo ของประเทศเยอรมัน โดยที่ Vajo นั้นจะมีรสชาติคล้ายกับ Cocktail นั่นเอง โดยขณะนี้จะมีอยู่ด้วย 2 รสชาติคือ Caipirinha และ Cuba Libre ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 6%vol ส่วนตัวบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วของ Vajo นั้นออกแบบโดย Tibor Hegedues ซึ่งจะเน้นที่ตัวฉลากด้วยการใช้ front ที่แตกต่างกันออกไปครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วเครื่องดื่มประเภท Mix-Drink จาก Vajo เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply