ไวน์ซึ่งมี Concept ไว้เพื่องานฉลองครบแต่งงานจาก Lisa & Chad

ไวน์สำหรับฉลองครบรอบแต่งงานจาก Lisa & Chad ซึ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากโดย Meggan Cook ซึ่งเขาได้วาง Concept ของ Theme ของการแต่งานโดยการแทนด้วยนกนั่นเอง โดยในปีแรกจะใช้นกสีฟ้าซึ่งแทนท้องฟ้าและการครบรอบแต่งงานใหม่ ส่วนเมื่อแต่งงานครบ 5 จะใช้นกสีเขียวซึ่งแสดงถึงการเจริญเติบโต และเมื่อครบ 10 ปี จะใช้นกสีส้มแสดงถึงฤดูการที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนั่นเองครับ
via: seriousaboutwine

Comments

Leave a Reply