บรรจุภัณฑ์ซึ่งโดดเด่นด้วยฉลากตัวอักษรภาษาอังกฤษ จาก ซุป Glorious! Soup

นี่เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซุปของ Glorious! Soup จากความร่วมมือกันระหว่าง Lambie-Nairn และ ilovedust โดยมี Concept ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยการนำเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษมาใช้แทนรสชาติของซุผนั้นๆ เช่น ตัว T ก็จะแทนซุป Toulouse Sausage and Bean หรือ ตัว M ก็จะแทนซุป Malaysian Chicken นั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กระปุกพลาสติกของซุป Glorious! Soup เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply