บรรจุภัณฑ์ถุงขนมสีสันสดใสกับฉลากที่โดดเด่น จาก Hairy Bikers potato crisps

Here นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ ได้ออกแบบถุงขนม Hairy Bikers potato crisps โดยเน้นการใช้ถุงที่มัสีสันแตกต่างกันไปตามรสชาติและฉลากที่ใช้ตัวอักษรในการให้ข้อมูลแทนการใช้รูปภาพของผลิตภัณฑ์

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงขนมจาก Hairy Bikers potato crisps เพิมเติมด้านล่างครับ…

Comments

One Response to “บรรจุภัณฑ์ถุงขนมสีสันสดใสกับฉลากที่โดดเด่น จาก Hairy Bikers potato crisps”

  1. votejung.com on June 8th, 2010 4:43 AM

    บรรจุภัณฑ์ถุงขนมสีสันสดใสกับฉลากที่โดดเด่น จาก Hairy Bikers potato crisps : BUNJUPUN.COM…

    Here นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ ได้ออกแบบถุงขนม Hairy Bikers potato crisps โดยเน้นการใช้ถุงที่มัสีสันแตกต่างกันไปตามรสชาติและฉลากที่ใช้ตัวอักษรใน การให้ข้อมูลแทนการใช้รูปภาพของผลิตภัณฑ์…

Leave a Reply