บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยรูปทรงเลขาคณิตสีสันสดใส จาก Beö Body Spa

นี่ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชสวฝรั่งเศส PikARTZö ที่ออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์ Body Spa ของ Beö โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ เขาเน้นการใช้ Pattern รูปทรงเลขาคณิตสีสันสดใสบนพื้นสีดำนั่นเอง

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ จาก Beö Body Spa เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply