ไอเดียฉลากอัจฉริยะ “Fresh Label” ที่สามารถบอกความสดของเนื้อได้

ไอเดียฉลากสุดไฮเทค “Fresh Label” จากการออกแบบของ To-Genkyo โดยที่เขามีแนวคิดในการอกแบบตัวฉลากให้สามารถบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อนั้นมีความสดเพียงใด โดยหลักการของ Fresh Label นี้คือ ตัวฉลากจะมีความไวต่อก๊าซแอมโมเนียที่ถูกปล่อยออกมาจากเนื้อ ซึ่งเมื่อเนื้อนั้นใกล้จะเสียก็จะมีการปล่อยก๊าซแอโมเนียออกมามากขึ้น ซึ่งจะทำให้ตัวฉลากเปลี่ยนสีนั่นเอง ดังที่เห็นได้จากฉลากรูปนาฬิกาทรายที่จะคล้ายกับว่ามีทรายตกลงมาจริงๆ และเมื่อทรายหล่นลงมามากเท่าใดก็จะหมายถึงเนื้อนั้นไม่สดแล้วนั่นเองครับ

สามารถดูรูปไอเดียฉลากอัจฉริยะจาก Fresh Label เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply