ไอเดียที่คลุมแก้วกระดาษกันร้อน “Change” จาก Chun-Chia Hsu

นี่เป็นไอเดียอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับแก้วกระดาษ ซึ่งก็คือที่คลุมแก้วที่ใช้สำหรับแก้วร้อนๆนั่นเอง โดยเป็นผลงานของ Chun-Chia Hsu ซึ่งเขาตั้งชื่อให้กับมันว่า “Change” โดยเมื่อเราจับแก้วที่มีที่คลุมแก้ว Change นี้ก็จะทำให้มือของเราไม่ร้อนนั่นเอง โดยที่คลุมแก้วนี้จะมีลักษณะเป็นหยักท่ีสามารถหดและขยายเพื่อให้สามารถใส่ได้พอดีกับแก้วทุกขนาด ซึ่งความหยักนี่เองที่เป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้เมื่อเราจับแก้วแล้วมันไม่ร้อน เนื่องมาจากมันมีพื้นสัมผัสกับตัวแก้วน้อยนั้นเอง!! และที่สำคัญตัวที่คลุมแก้ว Change นั้นทำมาจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% อีกด้วย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก treehugger ครับ

สามารถดูรูปไอเดียที่คลุมแก้วกระดาษ Change จาก Chun-Chia Hsu เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply