บรรจุภัณฑ์กระป๋องสุดสวยจากน้ำผลไม้ Yogomix โดย Vanessa Prezoto

บรรจุภัณฑ์กระป๋องสุดสวยจากน้ำผลไม้ Yogomix โดยการออกแบบของ Vanessa Prezoto จากประเทศบราซิลครับ

Comments

Leave a Reply