บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ยา Traditional Medicinals

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ยา Traditional Medicinals โดยการออกแบบของ Jim Schachterle ซึ่งได้อาศัย Concept ในการออกแบบโดยใช้ความสวยงามของชาแทนวิธีการรักษานั่นเอง โดยตัวกล่องกระดาษจะเน้นที่ดูแล้วสะอาดตา, สวยงามและความโดดเด่นไม่เหมือนใครครับ

Comments

Leave a Reply