บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส Christine Cushing’s

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส Christine Cushing’s โดยการออกแบบของ Trish Papadakos ซึ่งจะอาศัยการใช้สีสันที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของซอส นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานกันระหว่างการใช้การพิมพ์และลายมือจริงๆอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นซอสที่ทำมากฝีมือของเพื่อนเลยครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากผลิตภัณฑ์ซอส Christine Cushing’s เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply