บรรจุภัณฑ์ขวดนมและกล่องนมสุดสวยจาก Schroeder โดย Capsule

บรรจุภัณฑ์ขวดนมและกล่องนมสุดสวยจาก Schroeder โดยการออกแบบของ Capsule ซึ่งใช้หลักการออกแบบ 3 ข้อด้วยกัน โดย ข้อแรกคือการออกแบบให้ดูสะอาดตา ข้อสองคือเน้นการใช้สีขาวเป็นหลัก และข้อสุดท้ายคือการใช้คำ One, Two, Whole และ Skim ที่จะสื่อถึงปริมาณของไขมันที่มีอยู่ในนมนั่นเอง

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดนมและกล่องนมจาก Schroeder เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply