บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากน้ำมันปาล์ม Galo Parade

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากน้ำมันปาล์ม Galo Parade โดยการออกแบบของ Thiago Calza ครับ

Comments

Leave a Reply