บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผักผลไม้ดอง Chelsea mm Market

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผักผลไม้ดอง Chelsea mm Market โดยการออกแบบของ Stefanie Stalder ซึ่งโดดเด่นด้วยฉลากที่มีการเจาะช่องรูปทรงต่างๆของผักผลไม้นั้นๆเพื่อให้เกิดความสวยงามครับ

Comments

Leave a Reply