บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจาก Loft Organic Liqueurs โดย Double Six Design

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจาก Loft Organic Liqueurs จากการออกแบบของ Double Six Design ประเทศสหรัฐอเมริกา

Comments

Leave a Reply