บรรจุภัณฑ์ดีไซน์สุดสวยจาก La Sirena โดย Marnich

บรรจุภัณฑ์สุดสวยจาก La Sirena โดยการออกแบบของ Marnich & Associates จากประเทศสเปน ซึ่งจะเน้นการใช้ช่องวงกลมเพื่อให้สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ข้างในได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ลวดลายของ Pattern ที่น่าสนใจครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์จาก Lasirena เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply