บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก Tide Essentials

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก Tide Essentials จากการออกแบบของ Stu Taylor ซึ่งผงซักฟอก Tide Essentials นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่จะเป็นศัตรูกับคราบสกปรกทั้งหลายนั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก Tide Essentials เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply