บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากหลอดไฟ Helios Lighting Products

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากหลอดไฟ Helios Lighting Products โดยการออกแบบของ Cory Angen ซึ่งตัวกล่องทำมาจากกระดาษรีไซเคิลบวกกับการใช้ลายกราฟฟิคง่ายๆเพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากหลอดไฟ Helios Lighting Products เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply