บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากเบียร์ Pembroke Craft Brewery

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากเบียร์ Pembroke Craft Brewery โดยการออกแบบของ Gary Head Design จกประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ตัวฉลากที่มีการนำเอาตัวเลขมาใช้เพื่อบอกรสชาติของเบียร์แต่ละขวด นอกจากนี้ยังมีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์แทนที่จะเป็นชื่อที่เรียกกันตามท้องตลาดเช่น Dry หรือ Drought นั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากเบียร์ Pembroke Craft Brewery เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply